Cryos Standarder

Cryos International levererar donatorsperma/ägg till många länder. Varje land har olika urvals- och screeningprocedurer. Förutom vår omfattande kvalitetspolicy, hanterar Cryos International detta genom att arbeta med olika Standarder. Om en donator/donation släpps enligt en viss standard, betyder det att donatorn och sperman/äggen har valts, undersökts och släppts för klinisk användning i landet/länderna i fråga.

Klicka på rubriken för att visa standarden eller använd menyn till vänster: