ITA Standarden

Alla donatorer och enheter har valts och undersökts enligt Cryos Internationals omfattande kvalitetssäkring, arbetsprocedur och policyer för rekrytering, bedömning och screening av donatorer. Alla enheter som uppfyller ITA Standarden uppfyller också de gällande särskilda kraven vid tidpunkten för donationen när det gäller screening, karantän, ålder och anonymitet.