NYS Standarden

Alla donatorer och enheter har valts och undersökts enligt Cryos Internationals omfattande kvalitetssäkring, arbetsprocedur och policyer för rekrytering, bedömning och screening av donatorer. Alla enheter som uppfyller Standarden i New York uppfyller också de gällande särskilda NYS- och FDA-kraven vid tidpunkten för donationen när det gäller screening, karantän, ålder och anonymitet.