Beställa donatorsperma

Innan du beställer donatorsperma måste du välja en favoritdonator. Börja med att göra en sökning. Du bör förenkla sökprocessen genom att begränsa sökkriterierna så mycket som möjligt, till exempel genom att ange standard, profil och typ.

Sök bara efter spermadonatorer som uppfyller dina sökkriterier. Du kan till exempel begränsa din sökning genom att välja standarder som din utvalda hälso- och sjukvårdspersonal har tillstånd att använda. Kom även ihåg att kontrollera graviditetskvoten. Du kan också begränsa sökresultatet genom att ange om donatorn ska vara anonym eller icke-anonym. Därutöver kanske du vill ange kriterier avseende kvalitet, beställningsmängd, reservation för senare användning samt när och hur leverans ska ske. Använd punkterna nedan som vägledning när du fattar beslut inför en beställning..

1. Vilken standard?

När du behandlas av en hälso- och sjukvårdspersonal måste du säkerställa att donatorn och donatorsperman uppfyller den aktuella lagstiftningen i det land där hälso- och sjukvårdspersonalen är verksam. Vi kallar det för att sperman uppfyller kraven enligt en viss ”standard”. Cryos levererar donatorsperma till beställare i hela världen, och eftersom olika länder har olika utrednings-, urvals-, dokumentations- och godkännandeprocesser, administreras och godkänns donatorer och sperma enligt olika regelverk.

Vi rekommenderar vi att du frågar hälso- och sjukvårdspersonalen om det finns särskilda krav avseende standard, kvalitet, typ, leverans osv.

2. Vilken spermadonatortyp och vilken profil?

Nästa steg är att bestämma vilken typ av spermadonator och profil du vill ha. Särskilda regler kan gälla för fertilitetsbehandling som utförs av hälso- och sjukvårdspersonal, eftersom vissa länder förbjuder behandling med sperma från vissa typer av donatorer. 

Följande typer finns:

 • Anonym + grundläggande profil
 • Anonym + utökad profil
 • Icke-anonym + grundläggande profil
 • Icke-anonym + utökad profil

Mer information om olika typer av spermadonatorer finns här.

3. Hitta rätt spermadonator!

I det här skedet är det dags att söka efter en favoritdonator. Begränsa sökningen så mycket som möjligt, enligt den valda profilen, typen och standarden.

Bland donatorerna kan du markera dina favoriter genom att markera rutan “Lägg till favoriter” när du har tittat på informationen för donatorn. När du senare genomför sökningar kan du välja att endast visa favoriter genom att markera “Visa endast favoriter”.

4. Graviditetskvot och reservation av kvot

Du måste kontrollera att spermadonatorn inte har uppnått sin graviditetskvot. För att söka efter donatorer som ännu inte har uppnått graviditetskvoten för det valda landet, föreslår vi att du börjar med att ange ditt bosättningsland och behandlingsland.

I vissa länder krävs en reservation av kvot för att säkerställa att den lokala graviditetsbegränsningen inte överskrids. När du gör en kvotreservation kan du reservera rätten till en möjlig graviditet med donatorsperma från en specifik donator.

5. Vilken typ av sperma och vilken kvalitet?

Nu ska du bestämma dig för en typ av spermakvalitet (MOT). Den bägare du väljer (ICI eller IUI) måste motsvara den typ av behandling du ska genomgå:

 • ICI: Innehåller otvättad sperma, även kallad råsperma. Används för vaginal och intracervikal insemination eller – efter tvätt – för intrauterin insemination.
 • IUI: Innehåller tvättad sperma, även kallad preparerad sperma. Används för intrauterin insemination (insemination direkt i livmodern) eller för IVF-behandling (provrörsbefruktning).
 • MOT: En förkortning för ”motilitet”, dvs. antalet motila (rörliga) spermieceller per ml. Till exempel betyder ”MOT10” att det finns 10 miljoner motila spermieceller per ml efter upptining.

6. Hur mycket donatorsperma bör jag använda?


För IUI

 • IUI-färdiga rör:
  Vi rekommenderar att använda 1 x IUI MOT10 per behandling. Enheter med lägre eller högre motilitet kan användas.
  Vi rekommenderar att du ber din hälso- och sjukvärdspersonal om råd innan du lägger din beställning.

 • ICI-rör:
  ICI rör kan användas. Spermierna måste bearbetas på kliniken eller sjukhuset före behandling. Efter beredning rekommenderar vi 5 miljoner motila spermier för en IUI-behandling.

  Vi rekommenderar att använda 4 x ICI MOT5, 2 x ICI MOT10 eller 1 x ICI MOT20 rör eller högre motilitet per behandling. Om ICI donatorsperma ska användas av hälso- och sjukvärdspersonal med swim-up metod vid behandlingen bör du använda 2 x ICI MOT20 rör eller högre per behandling. Vi rekommenderar inte swim-up metod för donatorsperma som har varit nedfryst. 
  Vi rekommenderar att du ber din hälso- och sjukvärdspersonal om råd innan du lägger din beställning.

För IVF och ICSI på klinik

ICI och IUI-färdiga enheter kan användas.
Vi rekommenderar att använda 1 x  MOT5. Enheter med högre motilitet än MOT5 kan användas.

Vi rekommenderar att du ber din hälso- och sjukvärdspersonal om råd innan du lägger din beställning.

7. Bör jag beställa direkt eller kan jag vänta?

När du beställer donatorsperma kan du välja att köpa för leverans och/eller att reservera/köpa donatorsperma som vi sedan förvarar åt dig. Därmed säkerställs att donatorbägarna är tillgängliga för leverans och behandling vid en senare tidpunkt.
Om du vill vara säker på att få sperma från din favoritdonator måste du reservera omedelbart och inte bara för en behandling utan för alla behandlingar – även för syskon. På så sätt slipper du riskera att din donators sperma tar slut.

Om möjligt bör du registrera din beställning senast 2 dagar före önskat leveransdatum, annars kommer en expressavgift att läggas till din beställning. Du kan välja leveransdatum vid beställning online. Säkerställ att du får leveransen senast dagen före inseminationen/behandlingen. Du kan välja mellan leverans i torris- eller kvävebehållare. Läs mer underLeverans och villkor

8. När du vill beställa

Skapa ett konto och beställ online här: Donatorsökning
Se även våra villkor.

Hur länge före ägglossning ska jag registrera min beställning? 

Registrera din beställning i god tid. Cryos behöver 2 dagar för att hantera din beställning innan den skickas. Du behöver också lägga till leveranstiden, som är 12 arbetsdagar för de flesta destinationer i Europa och 25 dagar för andra destinationer. 

Vid betalning av en extra avgift för sen beställning kan en beställning skickas samma dag som den tas emot om beställningen läggs före kl. 10.00 (CET)

Se även våra villkor. 

Vi finns här för dig

På Cryos vill vi stödja och hjälpa dig på din resa till föräldraskap. Tveka inte att kontakta oss om du har frågor eller behöver mer information. Vi talar danska, engelska, franska, tyska, italienska, spanska, portugisiska och hebreiska.