Donatorerna

Vi har två typer av spermadonatorer: Anonyma och icke anonyma. Båda grupperna innehåller grundläggande och utökade profiler. Dessutom kommer du kunna välja en spermadonator med ensamrätt till donatorn.

Cryos spermadonatorer har frånsagt sig alla rättigheter, och spermadonatorerna kan inte hävda faderskap under dansk lag.

Donatortyper

  • Anonym + grundläggande profil
  • Icke-anonym + grundläggande profil
  • Anonym + utökad profil
  • Icke-anonym + utökad profil

Donatorerna är antingen anonyma eller icke-anonyma. Dessa definitioner innebär inte att donatorerna inte kan identifieras. Eftersom donatorsperma är bärare av DNA finns det alltid en risk att donatorer, mottagare och barn kan spåras med hjälp av DNA-analys och eventuellt kan den personliga integriteten ifrågasättas på annat sätt i framtiden.

Anonym

Om donatorn är anonym kommer Cryos aldrig att avslöja donatorns identitet och klienten godkänner att klienten inte får försöka att kontakta donatorn.

Icke-anonym

Om donator är icke-anonym kommer Cryos att lämna ut information om donatorn (namn, senast kända adress och ID-nummer) till hälso- och sjukvärdspersonal samt  myndigheter i länder där detta är obligatoriskt  innan eller i samband med import eller behandling. Cryos kommer endast att lämna ut donatorns identitet till donatorns barn om dessa begär det, i givet fall ska barnet själv ha uppnått en ålder på 18 år. Barnet måste kunna dokumentera, eller på annat sätt visa på sannolikhet, att han/hon är ett resultat av en behandling med donatorsperma från en specifik icke-anonym donator från Cryos. Donatorns kod (namn/nummer) måste i givet fall lämnas ut.

Donatorn har godkänt att denne kan kontaktas av eventuella barn, men Cryos kan inte ta något ansvar för om en donator rent faktiskt vill träffa eventuella barn i framtiden.

Mer information finns i våra villkor.

Grundläggande profil

Spermadonatorer med en grundläggande profil registreras med ett nummer, till exempel 456, 8756 eller 11250. Grundläggande profiler ger endast information om etnicitet, ögonfärg, hårfärg, längd, vikt, blodgrupp och oftast även yrke och/eller utbildning.

Utökad profil

Spermadonatorer med utökade profiler registreras med ett fiktivt namn, som ERIK, PER, OLOF, SVEND osv. Utökade profiler kan innehålla 8–10 sidor med personlig information om spermadonatorns bakgrund, utbildning, familjeförhållanden, intressen osv. Följande information kan också ingå i profilen: personalens uppfattning, foton av spermadonatorn som barn, ett handskrivet hälsningsmeddelande, en inspelning av spermadonatorns röst, EQ-profil osv.

Den information som ges i en utökad profil har personligen skrivits och registrerats av donatorn och är därför donatorns egen representation. Den utökade profilen uppdateras inte med ny information om utbildning, arbete, civilstånd osv. efter det datum då den ursprungliga informationen gavs. Det är den ursprungliga informationen som visas i den utökade profilen.

Foton av donatorer som vuxna

Vill du veta hur din donator ser ut som vuxen? Vissa av våra spermadonatorer med utökade profiler har också en fil med foton i vuxen ålder. Bilderna har tagits av en professionell fotograf och finns i donatorns utökade profil. Det finns fem till sex bilder av varje donator.

Donatorer med foton av dem i vuxen ålder är märkta med guld och du kan söka efter dem i donatorsökningen.

För att se fotona måste du köpa tillgång till dem.

Priset för tillgång till donatorer med foton i vuxen ålder är 200 euro exkl. moms. Din rätt till tillgång är giltig i tre månader och den upphör automatiskt om du inte väljer att förnya den.

Läs mer om donatorprofiler med foton i vuxen ålder här

Välja mellan anonym och icke anonym donator

En icke anonym spermadonator måste väljas om du vill säkerställa att barnet ska kunna få reda på spermadonatorns identitet i framtiden. Undersökningar visar att ensamstående kvinnor och homosexuella par föredrar icke-anonyma spermadonatorer i högre grad än heterosexuella par, som föredrar anonyma spermadonatorer för att stärka mannens identitet som pappa och därmed hela familjens identitet. Det här gäller dock inte alltid. Vissa heterosexuella par väljer en icke-anonym spermadonator eftersom de planerar att informera barnet om dess ursprung och därför vill ge barnet möjlighet att kontakta donatorn. Många ensamstående kvinnor väljer en anonym spermadonator eftersom de vill underlätta för en eventuell framtida partner att anta fadersrollen – vilket kanske blir lättare utan alltför starkt fokus på spermadonatorn. Oavsett situation är det ett komplicerat och högst personligt beslut.

Vi ber dig att alltid kontrollera att hälso- och sjukvårdspersonalen har tillstånd för att behandla dig med den typ av spermadonator som du väljer  att alla lokala rättsliga krav uppfylls. 

Välja mellan grundläggande och utökad profil

Om det är viktigt för dig att känna till så mycket som möjligt om spermadonatorn bör du välja en donator med en utökad profil. Ensamstående kvinnor och homosexuella par som avser att låta barnet ha tillgång till donatorns data kanske föredrar spermadonatorer med utökad profil. Vill du känna till så lite som möjligt om spermadonatorn ska du välja en donator med en grundläggande profil. Många heterosexuella par väljer en spermadonator med en grundläggande profil, medan ensamstående kvinnor och homosexuella par ofta väljer en spermadonator med en utökad profil. Skälen brukar vara desamma som när en anonym eller en icke-anonym spermadonator väljs. Beslutet är helt individuellt och påverkas av många faktorer.

Vi ber dig att alltid kontrollera att hälso- och sjukvårdspersonalen har tillstånd för att behandla dig med den typ av spermadonator som du väljer  att alla lokala rättsliga krav uppfylls. 

Har du fått svar på dina frågor?

Annars är du välkommen att kontakta oss, så ska vi göra vårt bästa för att hjälpa dig. Cryos kundtjänst talar följande språk: scandinavian, engelska, franska, tyska, spanska och italienska.