Heminsemination

I många länder erbjuds inga tjänster för medicinska behandlingar med donatorsperma. Det kan bero på att behandling med donatorsperma är förbjudet enligt lag i det aktuella landet.

Home insemination

Ensamstående kvinnor eller homosexuella par kanske inte har rätt till behandling, det kan finnas särskilda krav på tester eller dokumentation, det kan vara förbjudet att behandla med anonym donator eller att behandla med icke anonym donator osv.

Såvitt Cryos känner till gäller sådan lagstiftning endast för behandlingar som utförs av läkare eller annan sjuk-/hälsovårdspersonal. Det innebär att heminsemination inte omfattas av ovanstående juridiska begränsningar, utan måste betraktas som laglig.

Levererar vi donatorsperma för heminsemination till kunder i hela världen?

Ja. Som licensierat vävnadscenter enligt EU:s vävnadsdirektiv har Cryos tillstånd att leverera noggrant testad och utvald sperma till privatkunder som ämnar utföra heminsemination, oberoende av dessa privatkunders civilstånd eller sexuella läggning. Vi rekommenderar dock att du är under överinseende av läkare. Många faktorer kan inverka på resultatet av en artificiell insemination, till exempel medicinska undersökningar, diagnoser, utredningar, urval, tidpunkt, hormonstimulering och medicinering. Behandlingar utförda av läkare på fertilitetskliniker blir vanligen mycket mer effektiva, och ger tre till fyra gånger högre sannolikhet för graviditet per cykel. Behandlingen kan ske genom insemination av tvättad sperma direkt i livmodern (s.k. intrauterin behandling) eller genom provrörsbefruktning (s.k. IVF-behandling), vilket bara får utföras av läkare.
Donatorsperman är av samma kvalitet och standard som den sperma som används hos läkare och fertilitetskliniker.

Från vilka spermadonatorer kan jag beställa sperma för heminsemination?

Du kan beställa sperma från alla donatorer i vår donatorlista, dvs. från både anonyma och icke-anonyma donatorer och donatorer med grundläggande eller utökade profiler och standarder.

Är det lagligt att importera donatorsperma?

Inom EU gäller fri rörlighet för varor, utan interna gränser inom EU-området. Du bär dock själv det juridiska ansvaret för att tillse att import och användning sker enligt nationell lagstiftning. Vill du beställa leverans till en plats utanför EU bör du kontakta de lokala myndigheterna på platsen.

Hur hanterar jag donatorsperma?Utförliga instruktioner medföljer varje spermaleverans till privatkunder. I leveransen ingår också säkerhetsinstruktioner och anvisningar för hur bägare hanteras, tinas och töms.

Hur utför jag en heminsemination?

Leveranser till privatkunder innehåller en vägledning för heminsemination.
 Du kan också läsa mer om insemination här.

Vilka regler för faderskap/moderskap gäller vid heminsemination?

Faderskap/moderskap bestäms vanligen utifrån den befintliga lagstiftningen i det land där barnet föds. Cryos spermadonatorer har frånsagt sig alla rättigheter, och spermadonatorerna kan inte hävda faderskap under dansk lag.

Har du fått svar på dina frågor?

Annars är du välkommen att kontakta oss, så ska vi göra vårt bästa för att hjälpa dig. Cryos kundtjänst talar följande språk: scandinavian, engelska, franska, tyska, spanska och italienska.