Kontroll av donatorer

Alla donatorer och enheter har valts ut och screenats i enlighet med Cryos Internationals omfattande kvalitetssäkring, operativa förfaranden och riktlinjer för rekrytering, bedömning och screening av donatorer.

Alla enheter som uppfyller en specifik Cryos Standard uppfyller även de särskilda krav som gäller vid tidpunkten för donation med hänsyn till screening, karantän, ålder och anonymitet. Läs mer om Standarder.

Donatorkandidater genomför ett omfattande medicinskt frågeformulär och deltar i en intervju med specifikt ställda frågor som syftar till att avvisa sökande med riskbeteende och sjukdomssymptom.

Dessutom genomförs en grundlig fysisk undersökning av alla kandidater, blodprover och urinprover testas med hänsyn till ett antal ärftliga sjukdomar samt infektionssjukdomar i enlighet med de lagstadgade krav som gäller för aktuell standard vid tidpunkten för registreringen. Kandidater med en historik som innehåller allvarliga ärftliga psykiska och fysiska sjukdomar avvisas. Alla donatorer screenas även med hänsyn till normal karyotyp.

Slutligen genomförs en hälsoundersökning innan kandidaten blir godkänd. Godkända donatorer testas löpande med hänsyn till infektionssjukdomar under hela donationsperioden.

Trots detta noggranna urval och detta omfattande förfarande vid screening kan risken att få ett barn med någon typ av medicinskt tillstånd inte elimineras. En Summary of Records som innehåller testresultat och allmän information bifogas med orderbekräftelsen samt i alla försändelser. Summary of Records kan komma att ändras över tid.

Så hanterar vi ett upptäckt genetiskt tillstånd hos en donator eller ett barn:

Tillstånd hos donator eller donatorbarn har upptäckts och rapporterats till Cryos

Donatorn avlägsnas omedelbart och stoppas från donationer under tiden för analys och utredning. Donatorn kan inte levereras under denna period.

Analys

Slutsats:
Donator kan inte vara orsaken – donatorn frisläpps igen

Slutsats: Donatorn kan vara orsaken – utredning pågår

Tillståndet finns registrerat i donatorns filer och registersammandrag. Samtycke måste undertecknas före användning. Donatorn kan endast levereras vid syskonbehandlingar.

Slutsats:
Donator kan inte vara orsaken – donatorn frisläpps igen