Leverans och villkor

Donatorsperma kan levereras över hela världen. Försändelsen skickas i en torrisbehållare eller en kvävebehållare. Hälso- och sjukvårdspersonal kan även hämta donatorsperma hos Cryos.

Torris, CO2

Kallas även koldioxid (-79 °C). Spermabägarna placeras i en isolerad torrisbehållare. Torrisen tinar efter 2–3 dagar, beroende på temperaturen i omgivningen. Därför rekommenderar vi att torris används endast måndag–fredag, så att leveransen når destinationen före veckoslutet.
Mot en tilläggsavgift kan du beställa stor torris, så att behållaren hålls kyld i ca 4–5 dagar (beroende på omgivningstemperaturen).
Efter att du har tagit emot leveransen måste spermiebägarna hela tiden vara i kontakt med torrisen, tills de ska tinas upp för användning.
 Kom ihåg att torrisleveranser endast kan göras till vissa länder i Europa – en lista över länder finns här.
Torrisbehållaren returneras inte.

Kväve, LN2

Kallas även flytande kväve (-196 °C). Spermiebägarna placeras i en burk i en kvävebehållare, som sedan placeras i en transportlåda. I kvävebehållaren hålls spermiebägarna frysta i 7 dagar. Mot en extra avgift kan du beställa en större kvävebehållare som håller sperman fryst i 12 dagar. Vill du ha den större varianten av kvävebehållare anger du det i textfältet när du registrerar din beställning. Vi reserverar oss för situationer då ingen stor behållare är tillgänglig på leveransdatumet.
Donatorsperman ska förvaras i kvävebehållaren fram till användningen eller kan, på fertilitetskliniken, flyttas till en annan kvävebehållare.

Senaste datum för beställning av utleverans från Cryos

Du väljer utleveransdatum när du registrerar beställningen online, dock är tidigaste leveransdatum 2 arbetsdagar efter att du har lagt din order online. Se nedanstående transporttider. Mot en extra avgift kan du begära en utleverans av expresstyp, vilket innebär att vi skickar försändelsen samma dag som vi tar emot din order. Förutsättningen för en expressleverans är att vi tar emot din order senast kl 12.00 (CET) den dag som sperman ska skickas.

Leveranstider

Nedanstående leveranstider gäller under normala omständigheter. Leveranstiden kan variera beroende på destinationen och andra förhållanden.

  • 
EU-länder: 1–2 vardagar
 (Måndag–fredag)
  • Övriga delar av världen: 1–5 vardagar (Måndag–fredag)

För vissa platser utanför EU kan leveransen fördröjas på grund av tullförfaranden.

Behöver jag vara  plats för att ta emot försändelsen? 

Vi rekommenderar att någon befinner sig på leveransadressen för att ta emot försändelsen. Om det inte finns någon hemma på plats för att ta emot försändelsen kommer budet att  ta med försändelsen tillbaka till lagret, samt lämna en avi med information om var försändelsen kan hämtas.

Leveranspriser

Vår leveransprislista finns här.

Dokument som medföljer spermaleveransen:

  • Faktura
  • Följesedel
  • En Summary of Records som innehåller testresultat och allmän information
  • Säkerhetsinstruktioner för hantering av torris (CO2) och flytande kväve (LN2)
  • Anvisningar för att returnera kvävebehållare (endast för LN2-leveranser)
  • Adressetikett för att skicka tillbaka kvävebehållaren (endast för LN2-leveranser)

Returnera kvävebehållaren

Leveransen innehåller anvisningar för hur du returnerar kvävebehållaren. Du får också en adressetikett och ett telefonnummer till en budfirma som du ska kontakta för att avtala om hämtning och sändning av kvävebehållaren. Behållaren måste returneras till Cryos inom sju dagar från leveransdatumet. Om behållaren inte returneras i tid debiteras du 100 EUR (exkl. moms) per påbörjad förseningsvecka – se våra villkor.

 returnerar du kvävebehållare 

Kvävebehållaren returneras genom att kontakta budfirman och boka hämtning av kvävebehållaren.

Boka hämtningen  vår webbplats www.cryosreturn.com, direkt på budfirmans webbplats eller genom att ringa budfirman. I transportlådan finns ett kuvert med en förtryckt adressetikett och en broschyr med anvisningar om hur du returnerar kvävebehållaren. Övrig information som budfirman behöver såsom vikt står också på adressetiketten. Returkostnaden ingår i leveranspriset. 

Vi ber dig använda en av de ovan nämnda returneringsmetoderna. Andra leveranssätt kan resultera i förlust av kvävebehållaren och ett potentiellt krav på 1000 euro. 

Om du har några frågor om hur kvävebehållaren ska returneras kan du vända dig till vår kundtjänst för väglednin.

Tas det ut någon extraavgift för retur av kvävebehållaren? 

Nej – returkostnaden ingår i leveranspriset om du använder adressetiketten som medföljer transportförpackningen. 

Leveransvillkor

Försändelsen levereras DAP (delivered at place, levererat angiven plats) i enlighet med Incoterms 2010. Det innebär leverans från dörr till dörr, utan lokala tullformaliteter, exempelvis tullklarering, importklarering, skatter osv. Leveranser inom EU omfattas inte av tullformaliteter. Läs även våra villkor.

Vi finns här för dig

På Cryos vill vi stödja och hjälpa dig på din resa till föräldraskap. Tveka inte att kontakta oss om du har frågor eller behöver mer information. Vi talar danska, engelska, franska, tyska, italienska, spanska, portugisiska och hebreiska.