Leverans till legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal

Leverans till legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal

För att tillgodose den danska lagstiftningen distribuerar Cryos International Denmark inte längre direkt till privata hemadresser. Vi distribuerar endast till godkända vävnadscentrum, fertilitetskliniker, sjukhusavdelningar och legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Om du således uppfyller definitionen av en legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal kan Cryos International Denmark distribuera till din privata adress.

Vem är legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal? 

Definitionen av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal kan variera från land till land. Vi ber dig därför att kontrollera vad som definierar legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal i ditt eget land. Om du är legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal måste du verifiera detta för Cryos innan leverans av donatorsperma kan godkännas. Vänligen ladda upp din licens och/eller ditt certifikat för att låta oss veta att du representerar ett vävnadscentrum, fertilitetsklinik, sjukhusavdelning eller en auktoriserad hälso- och sjukvårdspersonal.

Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal i Danmark – som ett exempel

Enligt det danska hälsoministeriet beskrivs definitionen av en legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som en person med ett skriftligt legitimationsbevis som styrker genomgången utbildning inom hälso- och sjukvård. Legitimationen innebär såväl ansvar, rättigheter som skyldigheter i utförandet av yrkesmässig verksamhet.  

I Danmark är följande yrken exempel på legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal med skyddade yrkestitlar: 

 • Läkare
 • Tandläkare  
 • Kiropraktorer  
 • Sjuksköterskor  
 • Barnmorskor  
 • Arbetsterapeuter  
 • Fysioterapeuter 
 • Biomedicinsk analytiker 
 • Kliniska dietister  
 • Röntgensjuksköterskor  
 • Tandtekniker 
 • Optiker  
 • Optometrister  
 • Podiatriker 
 • Medicinska assistenter

Kontrollera vilka yrkestitlar som är skyddade och utgör legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal i ditt eget land. Samma definition kanske gäller även i ditt land. 
Om du har några frågor är du alltid välkommen att kontakta vår Kundtjänst.

Källa