Reservation av donatorsperma för senare användning

Bör du reservera direkt eller ta risken att tvingas vänta? När du har hittat din favoritdonator måste du säkerställa att donatorns sperma inte säljer slut innan du har gjort din beställning och påbörjat behandlingen. Du bör också överväga att reservera bägare om du vill försöka få fler barn med samma spermadonator.

 • Riskera inte att sperman från din favoritdonator tar slut
 • Riskera inte att behöva byta spermadonator under behandlingsperioden
 • Säkerställ att barnet får genetiskt besläktade syskon
 • Cryos garanterar återköp (75 % återbetalning)

Innan du börjar behandlingen

När du har hittat din favoritspermadonator, bör du göra en reservation direkt. Riskera inte att din spermadonator blir slutsåld när du behöver behandling vid ett senare tillfälle. Vi hör vi nästan dagligen från kunder som är chockade eftersom deras donator har försvunnit för donatorlistan.

Riskera inte heller att din spermadonator blir slutsåld, så att du måste byta spermadonator mitt i behandlingen. I genomsnitt tar det 5 till 6 cykelbehandlingar innan du blir gravid. När du har valt din favoritspermadonator och om du vill se till att du har tillräckligt med donatorsperma från samma spermadonator under hela behandlingen, bör du göra en reservation innan behandlingen påbörjas.

Tänk också på att kontrollera att graviditetskvoten för din donator inte har uppnåtts. Läs mer om reservationer av kvoter

När barnet har fötts

För personer som har blivit föräldrar med sperma från en viss donator och i framtiden vill ha möjlighet att föda genetiskt besläktade syskon till det första barnet, är det extra viktigt att reservera donatorsperma. Om du vill använda en och samma spermadonator bör du reservera tillräckligt många bägare så snart som möjligt. Vänta inte tills behandlingen har inletts eller tills du behöver donatorsperman någon gång i framtiden. Om du inte reserverar riskerar du att donatorns sperma tar slut. Fördelarna med att använda samma donator för fler graviditeter är uppenbara:

 • Barnen blir fullständigt genetiskt besläktade, vilket ökar sannolikheten för att de ska likna varandra.
 • Det är inte säkert att alla spermadonatorer är ”biologiskt kompatibla” med alla mottagare. Om du tidigare har blivit gravid med sperma från en viss donator är chansen stor att resultatet blir positivt även nästa gång, om du vill bli gravid igen.
 • Du får en aning om vad du kan förvänta dig.
 • Barnen kommer att kunna känna igen sig i varandra och relatera till varandras personligheter.

Vänta inte – reservera din donatorsperma direkt!

Om du vill vara säker på att ha fortsatt tillgång till din donators sperma och att du har tillräckligt många bägare, rekommenderar vi att du reserverar sperma vid den tidpunkt då du beställer donatorsperman första gången. I stället för att beställa leverans av donatorsperma anger du antalet bägare under ”Reservation”.

Hur mycket sperma bör jag beställa?

Det beror på din specifika situation. Men ju mer donatorsperma du reserverar, desto säkrare kan du vara på att nå önskat resultat. Kontakta Cryos eller fertilitetskliniken (om du genomgår behandling där) för att diskutera behovet.
För att bli gravid genom behandling hos fertilitetsklinik krävs det i genomsnitt 5–6 cykelbehandlingar. Chansen att bli gravid är 10–40 % per cykelbehandling beroende på patientens ålder och hälsa, fertilitetsklinikens erfarenhet, hormonstimulering, tidpunkt, spermaprepareringsmetod, spermans kvalitet, inseminationsmetod osv. Av en grupp slumpmässigt utvalda kvinnor blir 50–60 % gravida efter sex månaders behandling och ca 80 % efter 12 månaders behandling.

Kom ihåg att våra rekommendationer baseras på genomsnittliga värden för antal förbrukade bägare per graviditet. Vill du öka sannolikheten för att bli gravid bör du reservera mer, och vill du till exempel ha tre barn bör du reservera tre gånger så mycket sperma.

Skäl för att reservera mindre donatorsperma

 • Om du har lätt att bli gravid.
 • Om du genomgår IVF-behandling (provrörsbefruktning).
 • Om du är yngre än 35.
 • Om du har valt färre behandlingar, till exempel tre cykelbehandlingar. Att fortsätta genomgå behandlingar under flera år kan bli dyrt och vara känslomässigt påfrestande.

Skäl för att reservera mer donatorsperma

 • Om du har svårt att bli gravid.
 • Om du behandlas med vaginal/intracervikal insemination.
 • Om du är äldre än 35.
 • Om du vill ha fler behandlingar än genomsnittet.
 • Om du vill öka chansen. Ju fler bägare, desto större chans.

Din reservationsdepå

Du kan administrera en egen reservationsdepå.
Där kan du lägga till fler bägare online, ta ut bägare för leverans och avsäga dig bägare som inte behövs.

Har du fått svar på dina frågor?

Annars är du välkommen att kontakta oss, så ska vi göra vårt bästa för att hjälpa dig. Cryos kundtjänst talar följande språk: scandinavian, engelska, franska, tyska, spanska och italienska.