Reservation av kvot

Reservationen av kvoten garanterar att du kan använda donatorn under hela din behandling och för syskon* även om de lokala kvoterna har uppnåtts sedan ditt första köp. Kom ihåg att reservera bägare för syskon.

Under donatorsökning kan du kontrollera om det krävs en reservation av en kvot i det land där du kommer att behandlas. Du kan göra detta genom att ange ditt bosättningsland och det land där behandlingen kommer att äga rum.

Priset för att reservera en kvot beror på donatorns anonymitet.

Att reservera en kvot för en anonym donator: EUR 200
Att reservera en kvot för en icke-anonym donator: EUR 350

En reserverad kvot återbetalas helt om du inte blir gravid. För att avboka din reserverade kvot, måste du först bekräfta att du inte är gravid och inte har några bägare eller embryon kvar för framtida behandlingar.

Logga in på din profil om du vill ha en återbetalning.

Kontakta Cryos om du har några frågor.

*I Norge behöver man reservera en kvot för varje graviditet, eftersom graviditetskvoten är 8 barn i 6 familjer. Se reglerna för Barnrett.