Försäkran på heder och samvete

Jag förklarar härmed att de uppgifter jag har uppgivit vid skapandet av detta konto är sanningsenliga. Jag bekräftar vidare att jag är medveten om förekomsten av vissa juridiska skyldigheter som gäller mig när jag godkänner att motta och hantera donatorsperma som hälso- och sjukvårdspersonal. Jag samtycker till att internationella och nationella myndigheter erhåller min identitet för att kunna vidarebefordra meddelanden om eventuella genetiska tillstånd kopplade till en spermadonator eller ett donatorbarn som fötts med ett rapporterat tillstånd.