Leverans till legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal

Leverans till legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal

För att tillgodose den danska lagstiftningen distribuerar Cryos International Denmark inte längre direkt till privata hemadresser. Vi distribuerar endast till godkända vävnadscentrum, fertilitetskliniker, sjukhusavdelningar och legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. 

Vem är legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal? 

Definitionen av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal kan variera från land till land. Vi ber dig därför att kontrollera vad som definierar legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal i ditt eget land. Om du är legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal måste du verifiera detta för Cryos innan leverans av donatorsperma kan godkännas. Vänligen ladda upp din licens och/eller ditt certifikat för att låta oss veta att du representerar ett vävnadscentrum, fertilitetsklinik, sjukhusavdelning eller en auktoriserad hälso- och sjukvårdspersonal.