Anonyma och icke anonyma spermadonatorer

På Cryos har vi både anonyma och icke-anonyma spermadonatorer som du kan välja bland. Valet mellan en anonym eller icke-anonym donator är helt individuellt och kan påverkas av såväl personliga preferenser och övertygelser som lagstiftningen i behandlingslandet.

När du ska välja spermadonator är en av de första saker du behöver göra att välja om du vill ha en anonym eller icke-anonym donator. Valet kan baseras på etiska övertygelser eller personliga omständigheter, men det kan också bero på rättsliga begränsningar i behandlingslandet.

Anonyma och icke anonyma spermadonatorer

Ännu efter mer än 30 år av spermadonation är frågan om donatorns anonymitet eller icke-anonymitet fortfarande föremål för en omfattande debatt i hela världen. Detta innebär att vissa länder tillåter människor att använda både anonyma och icke-anonyma donatorer medan andra länder bara tillåter det ena eller det andra. 

För att vara säker på att du följer reglerna rekommenderar vi att du kontrollerar reglerna i ditt behandlingsland innan du väljer en donator. Vanligtvis kan din fertilitetsklinik informera dig om de gällande reglerna. I annat fall är du också välkommen att kontakta Cryos kundtjänst.

Såväl de anonyma som de icke-anonyma donatorerna har avsagt sig alla föräldrarättigheter till donatorbarnen och har samtyckt till att inte söka kontakt med donatorbarnen.

Anonym donator

Donatorn har själv fattat beslutet att vara anonym. En anonym donator är icke-kontaktbar och om du väljer en anonym donator kommer du aldrig att få mer information om honom än vad som uppges i hans donatorprofil. Cryos kommer aldrig att avslöja donatorns identitet.

Donatorn har själv fattat beslutet att vara anonym och han har samtyckt till att inte kontakta eventuella donatorbarn. Genom att godkänna villkoren samtycker klienten på samma sätt till att inte försöka kontakta donatorn i framtiden.

Eftersom donatorsperma är bärare av DNA finns det alltid en risk att donatorer, klienter och barn kan spåra eller spåras med hjälp av DNA-analys, vilket kan äventyra den personliga integriteten.

Varför välja en anonym donator?

Det kan finnas olika skäl till att välja en anonym donator. Kanske vill du inte veta för mycket om donatorn, eller så kanske du inte vill att ditt barn ska träffa honom i framtiden. Vissa familjer kan betrakta spermadonation som ett sätt att förverkliga drömmen om en familj och vill därför inte att donatorn ska ha en roll i barnets liv i framtiden. Andra har bara möjlighet att välja en icke-anonym donator på grund av reglerna i deras land. Oavsett dina skäl är det ett högst personligt beslut och bara du vet vad som är rätt beslut för dig.

Icke anonym donator

En icke-anonym donator kan identifieras och när donatorbarnet blir vuxet kommer han eller hon att ha möjlighet att få identifierande information om donatorn – i de flesta länder vid 18 års ålder. Donatorn har valt att vara en icke-anonym donator och han har samtyckt till att kunna kontaktas av eventuella donatorbarn. Även om donatorn har samtyckt till att han kan kontaktas kan Cryos inte hållas ansvariga för om donatorn ändrar sig eller om han inte är tillgänglig i framtiden.

När barnet har fyllt 18 år, eller den ålder som är tillämplig i landet, har han eller hon möjlighet att få identifierande information om donatorn från Cryos och kan därefter besluta om att ta kontakt.

För att få information om donatorn måste barnet kunna dokumentera att han eller hon är resultatet av en behandling med donatorsperma från en specifik icke-anonym donator från Cryos.

Donatorn kommer å andra sidan aldrig att få någon information om dig som klient eller om donatorbarnet. Därför är det helt upp till barnet om han eller hon vill få kontakt med donatorn eller inte. 

Varför välja en icke-anonym donator?

Skälen till att välja en icke-anonym spermadonator varierar från person till person. Ett av skälen kan vara att man vill ge barnet möjlighet att själv bestämma om han eller hon vill kontakta donatorn i framtiden.

Genom att välja en icke-anonym donator får barnet möjlighet att få veta mer om donatorn än vad som har bifogats i donatorprofilen.

För en del donatorbarn är det viktigt att veta så mycket som möjligt om sitt genetiska arv. Att välja en icke-anonym donator kommer i dessa fall att vara en stor hjälp för barnet. Andra donatorbarn kanske aldrig ens vill kontakta donatorn även om de kan uppskatta att ha möjligheten att göra det.

Donatorns beslut

När en donator börjar att donera sperma på Cryos väljer han om han vill vara en anonym eller icke-anonym donator. När han har fattat sitt beslut går det inte att ändra.

Donatorn får grundlig information för att hjälpa honom med hans beslut. Han har också möjlighet att diskutera sitt val med våra erfarna donatorkoordinatorer, som hjälper honom fullt ut att förstå konsekvenserna av hans val. 

Det är mycket viktigt för Cryos att varje donator förstår och känner sig bekväm med sitt beslut eftersom det får konsekvenser för både honom själv och donatorbarnen.