Vad är en kvotreservation

De flesta länder har en maximal graviditetskvot per donator som begränsar antalet graviditeter, barn eller familjer som en viss donator kan användas till i ett visst land. Detta kallas en graviditetskvot. För vissa länder är det obligatoriskt att beställa med kvotreservation.

Kvotreservationen är en försäkring för dig att du har en familje- eller graviditetskvot av den totala landskvoten. Kvotreservationen garanterar även att du kan använda sperma från samma donator genom hela din behandling och vid framtida behandling (för syskon*). Du behåller din kvotreservation även om den lokala kvoten har uppnåtts under tiden.

 Vi rekommenderar att du också överväger att reservera bägare om du vill kunna använda samma donator för framtida syskon.

 Om en kvotreservation är obligatorisk i ditt land kommer den att automatiskt läggas till i din varukorg när du lägger till bägare.

Vad är en kvotreservation

Priser och återbetalning

Priset för kvotreservationen beror på om donatorn är anonym eller inte:

  • Kvotreservation för en anonym donator: 200 EUR exklusive moms
  • Kvotreservation för en icke-anonym donator: 350 EUR exklusive moms

En kvotreservation är helt återbetalningsbar om du inte blir gravid och du inte har några bägare eller embryon kvar för framtida behandlingar.

Logga in till din profil om du vill få din kvotreservation återbetalad.

*I Norge behövs en kvotreservation för varje graviditet eftersom graviditetskvoten är 8 barn i 6 familjer. Se reglerna för ”barnrett”.