En dröm som blev sann

Allt började i Århus i Danmark 1981 när Cryos grundare Ole Schou hade en underlig dröm om frusen sperma. Idag är Cryos en erkänd internationell sperma- och äggbank som har hjälpt till att besanna tusentals drömmar.

Cryos är ett internationellt företag som levererar frusen donatorsperma och -ägg till fler än 100 länder över hela världen. Vi har världens största urval av anonyma och icke anonyma donatorer. Vi är också stolta över att kunna säga att vi har flest antal registrerade graviditeter i världen.

Från början specialiserade sig företaget på kryokonservering av sperma. Under de senaste 10–15 åren har tekniken för nedfrysning av äggceller utvecklats snabbt. Efterhand som den blev allt bättre, var det också naturligt för Cryos att expandera till marknaden för donatorägg.

År 2015 etablerade Cryos den första fristående och helt oberoende banken med frusna ägg i USA och vi är nu stolta över att kunna öppna vår första äggbank i Europa. Visionen är densamma: att hjälpa barnlösa att besanna sina drömmar.

Förutom den avancerade forskningen och utvecklingen kan Cryos internationella framgångar tillskrivas människor – all vår personal på Cryos, våra generösa sperma- och äggdonatorer och naturligtvis alla de som litar på oss och som nu är stolta föräldrar till friska och lyckliga barn.

Ole Schou berättar om hur Cryos fick sin början:

Ole Schou, founder of Cryos

”Jag vet inte varför jag drömde som jag gjorde 1981. Men när jag vaknade visste jag bara av någon underlig anledning att jag var tvungen att lära mig allt som fanns att veta om frusen sperma. Det blev något av en besatthet och jag läste alla böcker och uppsatser som någonsin skrivits om ämnet. Inte visste jag att jag plötsligt hade blivit en av de ledande experterna i ämnet, utan att ens ha en examen i naturvetenskap. 

Lyckligtvis kunde jag kombinera min kunskap om frusen sperma med en examen inom företag och administration och steg för steg bygga upp ett framgångsrikt företag. Tack vare mina kunskaper om processen för nedfrysning och lagring av mänsklig sperma blev de läkare och kliniker som jag samarbetade med mycket nöjda med mitt arbete och min produkt. Verksamheten tog fart och till en början etablerade jag mitt kontor och laboratorium som en tjänst som bara tillhandahöll lagring av frusen sperma. Jag startade donatorprogrammet 1990 och den internationella efterfrågan ökade snabbt.

Senare började vi även att specialisera oss på tekniken för nedfrysning av äggceller, så kallad vitrifiering. Det innebar att vi kunde hjälpa ännu fler att bli föräldrar.”