ICI- eller IUI-bägare

På Cryos kan du välja mellan två olika typer av bägare: ICI eller IUI. De två typerna kan användas till olika fertilitetsbehandlingar och vilken du ska välja beror ofta på fertilitetsklinikens preferenser.

När du tittar på de tillgängliga bägarna för en donator i donatorsökningen kommer du att se termerna ICI och IUI. Nedan förklarar vi skillnaden mellan ICI-bägare och IUI-bägare och vilken du ska välja till vilken behandling.

ICI- eller IUI-bägare

Vad är en ICI-bägare?

ICI-bägare är otvättad/opreparerad sperma. ICI-bägare innehåller alla naturliga vätskor som finns i ett normalt ejakulat.

Vilken typ av behandling används ICI-spermabägare till?

ICI-bägare kan användas för intracervikal insemination (ICI). Vid denna fertilitetsbehandling placeras sperman i kvinnans vagina med hjälp av en spruta. De motila spermierna kommer att simma in i livmodern och förhoppningsvis befrukta ägget. Den här metoden liknar samlag. 

ICI-bägare kan endast användas för IUI-, IVF- eller ICSI-behandling om din klinik kan tvätta bägarna före behandlingen. Rådfråga din klinik om vilken typ av bägare de föredrar. 

ICI-donatorsperma är inte klar att användas för intrauterin insemination (IUI) eftersom införing av otvättad sperma direkt i livmodern kan orsaka en negativ reaktion som leder till kraftiga kramper.

Vad är en IUI-bägare?

IUI-bägare innehåller tvättad sperma som har preparerats i ett laboratorium. Den naturliga ejakulatvätskan har tagits bort och ett kryokonserveringsmedel har lagts till. 

Vilken typ av behandling används IUI-bägare till?

IUI-bägare är färdiga att användas för IUI-behandling, där sperman förs in direkt i livmodern. Denna fertilitetsbehandling gör att många spermier kan nå ägget och därför är chansen att bli gravid större jämfört med ICI-behandling. En IUI-behandling ska alltid utföras av utbildad sjukvårdspersonal.

IUI-bägare kan också användas för ICI-, IVF- och ICSI-behandling beroende på din kliniks preferenser.

Fråga din fertilitetsklinik

Vi rekommenderar alltid att du rådfrågar din klinik om vilken typ av spermabägare du bör beställa. Du är också välkommen att kontakta Cryos kundtjänst om du behöver mer information vid val mellan IUI och ICI.

Läs om hur mycket donatorsperma du bör beställa här.