Screening och Standarder

Cryos levererar donatorsperma till många länder och de flesta länder har sina egna krav för screening av donatorer. För att se till att vi alltid uppfyller de kliniska kraven arbetar vi i enlighet med en rad landsspecifika Standarder.

I det följande kan du läsa om hur vi väljer ut och screenar våra donatorer i enlighet med vårt omfattande kvalitetssäkringsprogram och om vilken Standard du bör välja när du beställer donatorsperma. Dessutom förklarar vi vad vi gör om ett misstänkt tillstånd rapporteras för en donator eller ett donatorbarn.

Så väljer vi ut och screenar våra donatorer

När en möjlig donator ansöker hos Cryos får han genomgå en mycket grundlig urvals- och screeningprocess.

Först får han fylla i ett omfattande medicinskt frågeformulär och delta i en intervju med vår medicinska personal i syfte att avvisa kandidater baserat på riskbeteende och familjens medicinska historia. Donatorkandidater med en familjehistoria av allvarliga ärftliga psykiska eller fysiska sjukdomar avvisas.

Dessutom utförs en grundlig fysisk och psykisk undersökning av kandidaten och blod- och urinprov tas för att testa för smittsamma sjukdomar enligt de rättsliga kraven för Standarden i fråga. Donatorerna testas också för ett antal ärftliga sjukdomar. Slutligen screenas de för normal kromosomuppsättning (karyotyp).

Alla donatorer som godkänns blir testade för infektionssjukdomar fortlöpande under hela donationsperioden.

Ett registersammandrag med provresultat, donatorns egenskaper och Standardmässig frisläppningsinformation bifogas orderbekräftelsen och ingår också i din leverans. Registersammandraget kan komma att ändras över tid till följd av den kontinuerliga provtagningen av donatorerna.

Vad är en Standard och vilken ska jag välja?

När du väljer en spermadonator för behandling på en fertilitetsklinik måste du kontrollera att donatorns donationer uppfyller Standarden i ditt land eller behandlingsområde innan du beställer.

På Cryos levererar vi donatorsperma till många länder runt om i världen. Varje land eller område har sin egen Standard för urval och screening av spermadonatorer. Därför arbetar vi med en rad områdesspecifika Standarder. Detta innebär att donatorerna har valts ut, screenats och frisläppts för klinisk användning i ett visst land eller område. En donator kan frisläppas om han uppfyller en eller flera olika standarder. I donatorsökningen kan du se vilken eller vilka Standarder som en donators donationer uppfyller. Du kan också filtrera sökningen med hjälp av en viss Standard.

Om du ska genomgå behandling på en fertilitetsklinik i ett av de nedanstående länderna bör du använda motsvarande Standard. Även om en donator uppfyller EU-Standarden kanske detta inte är tillräckligt för behandling i ditt land om ditt land har en egen Standard enligt nedan. 

Du kan fortfarande använda donatorspermier från Cryos om landet du behandlas i inte nämns nedan. I sådant fall rekommenderar vi att du frågar din fertilitetsklinik om vilken Standard du ska välja eller att du kontaktar vår kundtjänst.

CAN - Kanada
DE – Tyskland

DK – Danmark
EU – Europeiska unionen
FI – Finland
IE – Ireland
ISR – Israel
ITA – Italien
NL – Nederländerna
NO – Norge
NYS – USA:s delstat New York
SE – Sverige
UK – Storbritannien
USA – Amerikas förenta stater

Så hanterar vi tillstånd

Även om vår urvals- och screeningprocess är omfattande kan risken för att få ett barn med någon typ av medicinskt tillstånd inte elimineras helt.

Cryos tar rapporter om tillstånd på allvar och vi kommer inte att undanhålla information från någon individ besläktad med donatorn. Det är dock viktigt att komma ihåg att ett tillstånd hos en donator inte nödvändigtvis innebär att ditt barn kommer att påverkas.  

I figuren nedan illustrerar vi hur ett misstänkt tillstånd hos en donator eller ett donatorbarn hanteras om vi får en rapport.

Så hanterar vi ett upptäckt genetiskt tillstånd hos en donator eller ett barn:

Tillstånd hos donator eller donatorbarn har upptäckts och rapporterats till Cryos

Donatorn avlägsnas omedelbart och stoppas från donationer under tiden för analys och utredning. Donatorn kan inte levereras under denna period.

Analys

Slutsats:
Donator kan inte vara orsaken – donatorn frisläpps igen

Slutsats: Donatorn kan vara orsaken – utredning pågår

Tillståndet finns registrerat i donatorns filer och registersammandrag. Samtycke måste undertecknas före användning. Donatorn kan endast levereras vid syskonbehandlingar.

Slutsats:
Donator kan inte vara orsaken – donatorn frisläpps igen